Bogusława Lasota

Bogusława Lasota pedagog resocjalizacyjny. Interwencja kryzysowa, Kraków

Pedagog resocjalizacyjny. Interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie uzależnieniom.